11 czerwca 2018

Komunikat w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Szanowni Państwo
Organy Prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w woj. świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości należy składać zgodnie z §5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. z 2018 r. poz. 910)  w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516  Kielce.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty