8 czerwca 2018

Materiały edukacyjne ze spotkań informacyjnych pt. „Bezpieczne wakacje”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

Przekazuję do Państwa dyspozycji materiały ze spotkań informacyjnych na temat bezpiecznych wakacji dzieci i młodzieży, które zorganizowało Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno‐​Epidemiologiczną w Kielcach, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Prezentacja Bezpieczny wypoczynek – KO
Data: 2018‐​06‐​08, rozmiar: 516 KB
Zdrowe i bezpieczne wakacje – WSSE
Data: 2018‐​06‐​13, rozmiar: 2 MB