7 czerwca 2018

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny „Zofia Kossak na nowo – komiksowo”

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie zaprasza na konkurs literacko-plastyczny poświęcony twórczości Zofii Kossak.

Utwory Zofii Kossak po wojnie zostały wykreślone z katalogu lektur. Autorka „Pożogi” została skazana na niepamięć. Aby pobudzić kreatywność i zachęcić dzieci oraz młodzież do nowatorskiego podejścia do dzieł polskiej pisarki, częstochowski Oddział Towarzystwa Historycznego im. Szembeków podjął się przygotowania Ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego pn. Zofia Kossak na nowo – komiksowo skierowanego do uczniów szkół podstawowych oraz średnich.

Głównym założeniem konkursu jest promocja twórczości literackiej Zofii Kossak wśród dzieci i młodzieży, ponadto również pobudzenie kreatywności i zachęcenie do nowatorskiego podejścia do dzieł polskiej pisarki oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności literackich i artystycznych młodego pokolenia.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie komiksu zainspirowanego wybranym fragmentem utworu Zofii Kossak (fragmenty do pobrania poniżej). Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem. Termin przekazania prac: 15 grudnia 2018 roku.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 maja 2019 roku w siedzibie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Szczegółowe informacje: http://www.szembek.czest.pl/ogolnopolski-konkurs-literacko-plastyczny-pn-zofia-kossak-na-nowo-komiksowo/