7 czerwca 2018

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej i został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W ramach „Cybernautów” został przygotowany Program Szkoleniowy z zakresu bezpieczeństwa w sieci i reagowania na zagrożenia, obejmujący zarówno uczniów i nauczycieli, jak i rodziców, dla szkół wszystkich poziomów. Ponadto w ramach projektu dostępne są również: pakiet materiałów edukacyjnych online dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 51 opisanych działań w bazie Dobrych Praktyk, 150 publikacji w katalogu
ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych oraz 5 edycji Konkursu Cybernautów dla szkół, inspirujących do podejmowania działań promujących bezpieczeństwo w sieci wśród społeczności szkolnych. Dzięki udostępnionym zasobom edukacyjnym szkoły mogą samodzielnie i niezależnie od zewnętrznych instytucji czy projektów wdrażać temat cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej w swoich placówkach.

Więcej informacji o działaniach w ramach programu „Cybernauci” można znaleźć na stronie www.cybernauci.edu.pl