6 czerwca 2018

Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych – piąta edycja

Telewizja Polska S.A. po raz piąty organizuje Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych. To inicjatywa związana z ważnym projektem – Internetowym Teatrem dla Szkół TVP, który dzięki wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu umożliwia uczniom udział na żywo w spektaklach najważniejszych scen teatralnych w Polsce. W transmisjach uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół z małych miejscowości i wsi, w których dostęp do teatralnej oferty kulturalnej jest bardzo ograniczony. W ramach projektu iTeatr Telewizja Polska przy udziale 16 ośrodków regionalnych realizuje transmisje spektakli przez cały okres roku szkolnego.

W Międzynarodowy Dzień Teatru otworzyliśmy kolejną już edycję Internetowego Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych. To wyjątkowa edycja przypadająca w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości odbywa się pod hasłem „Odsłony wolności – 100 lat niepodległości Polski”. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać spektakle oparte o własne autorskie scenariusze. W przypadku tekstów adaptowanych mają pełną swobodę w wyborze tekstów kultury, które mogą zostać zainscenizowane w całości lub we fragmentach, jednak ze względu na ograniczenia praw do internetowej publikacji realizowanych utworów wymagane jest w doborze repertuaru korzystanie z dzieł autorów niechronionych, czyli nie żyjących od przynajmniej 70 lat.

Spektakle zrealizowane przez uczniowskie zespoły teatralne będą oceniane pod kątem nowatorskości realizacji, użytych środków zarówno filmowych jak i teatralnych, wyrazistości kreacji aktorskich, scenografii i muzyki, użytych w przekazie związanym ze 100 – leciem niepodległości.

Przedstawienia będą oceniane w czterech kategoriach: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych ośrodków kulturalno-oświatowych. Swoją nagrodę Najlepszego Spektaklu według Internautów przyznają również Widzowie w ramach głosowania na stronie iteatr.tvp.pl.

Spektakle oceniane będą w trzech etapach:

  • etap pierwszy – trwający od dnia 27 marca do dnia 2 lipca 2018 (koniec naboru spektakli). Spektakle na tym etapie są oceniane przez jury regionalne, które do dnia 30 lipca zobowiązane są wyłonić po jednym spektaklu w każdej z kategorii konkursowych.
  • etap drugi – trwający od dnia 8 sierpnia do 30 sierpnia 2018. Na tym etapie spektakle są oceniane prze jury ogólnopolskie, które do dnia 31 sierpnia wyłania maksymalnie 12 propozycji finałowych.
  • etap trzeci czyli finał – trwający od 1 września do 14 września. Na tym etapie wybranych zostanie 5 laureatów konkursu – czterech z kategorii głównych i jeden laureat głosowania internetowego.

Nabór spektakli trwa do 2 lipca 2018. Maksymalny czas trwania konkursowego przedstawienia to 40 minut. Propozycje przedstawień wraz z kompletem dokumentów z załącznika powinny zostać przekazane do właściwego koordynatora regionalnego w TVP3 Kielce z dopiskiem „Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr”.

Szczegółowe informacje: http://www.iteatr.tvp.pl/36557115/czekamy-na-wasze-spektakle