6 czerwca 2018

III edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „Songowanie 2018”

W maju w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła się trzecia edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „Songowanie 2018”. W konkursie wzięli udział uczestnicy w 4 kategoriach wiekowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizatorami tegoż konkursu byli Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie oraz Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”. Poziom festiwalu był bardzo wysoki a uczniowie przygotowywali się do niego pod okiem opiekunów.

Konkurs objęli patronatem:

  • Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik,
  • Marszałek Województwa Adam Jarubas,
  • Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

Główne cele konkursu to:

  • Kształcenie sprawności płynnego posługiwania się językiem angielskim.
  • Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży.
  • Sprawdzenie siebie poprzez wykonywanie ulubionych przebojów.
  • Poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych.
  • Ujawnienie i promowanie młodych talentów.

Sponsorami konkursu byli: Prezes Kopalni Dolomitu w Sandomierzu Longin Bokwa, Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, właściciele restauracji „Cykada” Beata i Piotr Sudy, Komitet Rodzicielski przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Paulina Kochanek – nauczyciel języka angielskiego, Grzegorz Starosta – lider zespołu EGO i Jerzy Cielecki – nauczyciel muzyki.

Wyniki konkursu:
Nagrodę specjalną Grand Prix otrzymała: Zuzanna Bera (Gminny Zespół Szkół w Łagowie. Opiekun: Joanna Litwin).

Kategoria I- soliści do lat 9
I miejsce – Julia Salamon (Zespół Szkół Publicznych w Szewnie. Opiekun: Samuela Modzelewska)
II miejsce – Michalina Cedro (Przedszkole Nr 19 w Kielcach. Opiekun: Samuela Modzelewska)
III miejsce – Sandra Grabowska (Przedszkole Samorządowe Nr 35 w Kielcach. Opiekun: Samuela Modzelewska)
Wyróżnienie – Lena Rożek (Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Ożarowie Opiekun: Iwona Jabłońska).

Kategoria II- soliści od 10 do 15 lat
I miejsce – Natalia Grzejszczyk (Szkoła Podstawowa w Mąchocicach. Opiekun: Ewa Bocheńska)
II miejsce – Bartosz Chudzicki (Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach. Opiekun: Dariusz Orkisz)
III miejsce – Martyna Cieśla (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Św. Opiekun: Samuela Modzelewska)
Wyróżnienia – Zuzanna Omasta (Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie. Opiekun: Samuela Modzelewska), Wiktoria Czwartosz (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Opiekun: Agnieszka Czwartosz), Emilia Haba (Gminny Zespół Szkół w Łagowie Opiekun: Ewa Bocheńska), Joanna Orłowicz (zgłoszenie indywidualne. Opiekun: Samuela Modzelewska).

Kategoria III- soliści od 16 do 20 lat
I miejsce – Julia Pasternak (Zespól Szkół nr. 1 w Pińczowie. Opiekun: Izabela Błystun)
II miejsce – Izabela Drogosz (Gimnazjum Katolickie w Kielcach. Opiekun: Samuela Modzelewska)
III miejsce – Justyna Kwiatkowska (Liceum Ogólnokształcące w Chmielniku. Opiekun: Ewa Bocheńska)
Wyróżnienie – Natalia Pyszczek (Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie)

Kategoria IV- soliści powyżej 20 lat
I miejsce – Mariola Baran (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
II miejsce – Hubert Ryfka (zgłoszenie indywidualne)

Zdjęcia z konkursu są dostępne tutaj.