18 maja 2018

Niezależne Ogólnopolskie Mistrzostwa z Analizy Danych (NOMAD)

Już po raz ósmy na Politechnice Wrocławskiej odbędą się Niezależne Ogólnopolskie Mistrzostwa z Analizy Danych. Organizatorem jest Koło Naukowe Statystyki Matematycznej Gauss, działające przy Wydziale Matematyki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie historia.

Konkurs skierowany jest do studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i składa się z dwóch etapów. Pierwszy – internetowy – przeprowadzony zostanie 26 maja. Osiem najlepszych drużyn z każdej kategorii spotka się w finale 9 czerwca na Politechnice Wrocławskiej.

Zadaniem uczestników, w każdym z etapów, jest rozwiązanie zadań z prawdopodobieństwa i statystyki, za pomocą samodzielnie napisanych programów w jednym z pakietów: SAS Analytics Pro, R i Octave albo języku: C/​C++, Pascal, Python i Mono Basic. Zadania mogą być rozwiązywane przez zespoły dwu‐ lub trzyosobowe. Przykładowe zadania z poprzednich edycji są dostępne na stronie internetowej konkursu (http://​nomad​.im​.pwr​.wroc​.pl/​o​-​k​o​n​k​u​r​s​i​e​/​p​r​z​y​k​l​a​d​o​w​e​-​z​a​d​a​n​ia/).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 20 maja pod adresem: https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​e​/​1​F​A​I​p​Q​L​S​d​h​l​V​M​a​o​S​t​6​R​N​b​8​c​n​v​2​e​0​G​S​T​4​O​U​x​H​6​F​8​M​_​1​g​a​v​C​O​C​m​b​g​z​W​a​w​A​/​v​i​e​w​f​orm

Szczegółowe informacje oraz regulamin zawodów znajdują się na stronie internetowej nomad​.im​.pwr​.wroc​.pl