15 maja 2018

Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych „Do Hymnu”

Do Hymnu

„Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Niepodległa na lata 2017-2021.Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – Uczniowie szkoły wspólnie wykonają pieśni hymniczne w terminie od 15 września do 31 października 2018 r. w siedzibie lub na terenie szkoły. Dwuosobowe jury dokona rejestracji dźwięku i obrazu oraz oceni występ uczniów.

II etap – Jury centralne oceni występy szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół z każdego województwa). Ocena zostanie dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań.

Jury centralne wskaże laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia dla szkół w każdym województwie, z wyłączeniem tych, w których szkoły zostały laureatami na poziomie ogólnopolskim.

Termin zgłaszania szkół do konkursu: do 31 maja 2018 r

O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba uczestników jest ograniczona.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: http://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu