15 maja 2018

Spotkanie z prof. dr. hab. Włodzimierzem Suleją „Lewica niejedno ma imię! Wokół kłamstwa komunistycznego” z cyklu „Kłopoty z historią”

18 maja 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się spotkanie z prof. dr. hab. Włodzimierzem Suleją „Lewica niejedno ma imię! Wokół kłamstwa komunistycznego” dotyczące działalności ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich.

Spotkanie z prof. Suleją, uznanym historykiem specjalizującym się w historii Polski XIX i XX wieku i dyrektorem Biura Badań Historycznych IPN,poświęcone będzienurtom lewicowym, których bogata tradycja została zawłaszczona przez komunistów po 1945 r.

Dzisiaj lewica identyfikowana jest z powojenną Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą – czy słusznie? Po 1918 r. partie socjalistyczne były ważną częścią kształtującego się odrodzonego państwa polskiego, a ich przedstawiciele zajmowali w II RP ważne stanowiska. Jednak zgodnie z zapotrzebowaniem rządzących od 1944 r. w Polsce komunistów, lewicowa tradycja została zaanektowana do legitymizujących nowy system potrzeb. A przecież ludzie, którzy tworzyli ją przed rokiem 1914, do końca przeciwstawiali się zainstalowaniu narzuconego systemu w okresie komunistycznej dyktatury. Zapraszamy do dyskusji.

„Lewica niejedno ma imię! Wokół kłamstwa komunistycznego”będzie kolejnym w Przystanku Historia spotkaniem z cyklu „Kłopoty z historią”, w którym podejmowane są zagadnienia dotyczące najnowszej historii Polski, nierzadko kwestii spornych i skomplikowanych

Spotkanie z prof. dr. hab. Włodzimierzem Suleją „Lewica niejedno ma imię! Wokół kłamstwa komunistycznego” z cyklu „Kłopoty z historią” w Przystanku Historia IPN – Kielce, 18 maja 2018 r., godz. 17.00.