15 maja 2018

UNIEWAŻNIONY konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach

Wójt Gminy Łoniów unieważnia ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach z uwagi na to, iż ogłoszenie zawiera błędy formalno‐​prawne.

Załączniki