11 maja 2018

Warsztaty poświęcone edukacji językowej w Grazu

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej, które odbywają się w Grazu (Austria). Organizator pokrywa również koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

  • 3–4.10. 2018. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych, rekrutacja do 22.06.2018;
  • 23–24.10.2018. Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów, rekrutacja do 25.05.2018;
  • 15–16.11.2018. Mapa drogowa dla szkół – jak wspierać naukę języka, w którym prowadzone jest nauczanie, rekrutacja do dnia 25.06. 2018.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych warsztatów znajdują się na stronie: https://​www​.ore​.edu​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​w​y​d​z​i​a​l​y​/​w​y​d​z​i​a​l​-​r​o​z​w​o​j​u​-​k​o​m​p​e​t​e​n​c​j​i​k​l​u​c​z​o​w​y​c​h​/​w​y​d​z​i​a​l​r​o​z​w​o​j​u​-​k​o​m​p​e​t​e​n​c​j​i​-​k​l​u​c​z​o​w​y​c​h​-​a​k​t​u​a​l​n​o​s​ci/

Pytania dotyczące warsztatów można przesyłać na adres: elzbieta.​witkowska@​ore.​edu.​pl