10 maja 2018

Kampania informacyjna „Stop pożarom traw”

Trwa kampania informacyjna „Stop Pożarom traw”. Głównym celem kampanii jest edukowanie oraz uświadamianie społeczeństwa, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

W  2017 roku odnotowano 125 892 pożarów, wśród których były 38 634 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło ok 30% wszystkich pożarów w Polsce.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została uruchomiona strona internetowa www​.stoppozaromtraw​.pl – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały (plakaty, ulotki, prezentacje).

Organizatorami kampanii są: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.