9 maja 2018

Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” 2018 – zapraszamy do udziału

Minister Edukacji Narodowej zachęca uczniów w wieku 7–14 lat do udziału w V edycji konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. Organizatorami przedsięwzięcia są Urząd Patentowy oraz Polska Akademia Dzieci.

Celem konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” jest kształtowanie kreatywności oraz promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnej, zaangażowanej postawy młodego naukowca‐​wynalazcy. Inicjatywa jest okazją do realizacji twórczych pomysłów i konstruowania nowych rozwiązań.

Do konkursu można zgłaszać projekty w dwóch kategoriach:

  • wynalazki lub inne rozwiązania techniczne (w tym ulepszenia już istniejących narzędzi, np.: łopatki do piaskownicy, ołówka, grzebienia, spełniające wymogi funkcjonalności i przedstawione w formie wykonanego ręcznie prototypu).
  • gry planszowe lub komputerowe (z zastosowaniem Kodu, Scratch MIT lub dowolnego innego programu).

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w kategoriach wiekowych: 7–10 oraz 11–14 lat.

Termin nadsyłania projektów konkursowych mija 18 maja br.

Finał konkursu odbędzie się 9 czerwca br. w siedzibie Urzędu Patentowego w Warszawie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Patentowego https://​www​.uprp​.pl/​a​m​b​a​s​a​d​o​r​-​s​z​k​o​l​n​e​j​-​w​y​n​a​l​a​z​c​z​o​s​c​i​/​M​e​n​u​0​9​,​7​9​1​,​2​8​,​i​n​d​e​x​,​pl/

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Źródło: www​.men​.gov​.pl