9 maja 2018

Zaproszenie na szkolenie „W polskiej szkole” – wsparcie szkół w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Panie, Panowie
Nauczyciele konsultanci
Doradcy metodyczni
Nauczyciele języka polskiego i języków obcych
Specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza w dniach 11–12.05.2018 r. na szkolenie wsparcie szkół w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj: https://​szkolenia​.ore​.edu​.pl/​R​e​j​e​s​t​r​a​c​j​a​S​z​k​o​l​e​n​i​e​/​3​790

Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik