9 maja 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2018 roku zadania publicznego – organizacja  letniego wypoczynku  dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

 

Lp. Nazwa organizacji Kwota przyznanej dotacji (zł)
1. Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 25-368 Kielce, ul. Wesoła 47/49 93 662
2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25-013 Kielce 77 229
3. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „Fanactive”, ul. T. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów 95 458
4. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie, al. IX Wieków Kielc 15, 25-955 Kielce 11 526
5. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2, 25-385  Kielce 130 125