2 maja 2018

Przejście Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

W następujących dniach: 24.04, 26.04, 27.04, 4.05, 7.05, 10.05, 11.05, 13.05, 14.05, 15.05, w ramach obchodów święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się przejścia z przewodnikami po pierwszym w Polsce Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

Organizatorem inicjatywy jest: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Szczegółowe informacje: https://​fkw​.edu​.pl/​p​r​z​e​j​s​c​i​e​-​s​z​l​a​k​i​e​m​-​p​a​m​i​e​c​i​-​z​o​l​n​i​e​r​z​y​-​w​y​k​l​e​t​y​c​h​-​w​-​l​u​b​l​i​n​ie/