2 maja 2018

Zagłosuj na Wydarzenie Historyczne Roku

Muzeum Historii Polski już po raz 11 przygotowało konkurs, który ma wyłonić najlepsze wydarzenie historyczne 2017 roku. Spośród 200 nadesłanych zgłoszeń w I etapie konkursu, jury wybrało 15, które przeszły do kolejnego etapu.

Zgłoszenia w drugim etapie podzielono na trzy kategorie: „Wydarzenie”, „Wystawa” i „Edukacja i Multimedia”. Do 17 maja 2018 r. na stronie www​.whr​.muzhp​.pl można oddać swój głos na najlepsze wydarzenie spośród finałowej piętnastki. Każdy ma do dyspozycji 3 głosy, po jednym w każdej kategorii.

Więcej informacji znajduje się na stronie Programu „Niepodległa” https://​niepodlegla​.gov​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​g​l​o​s​u​j​m​y​-​n​a​-​w​y​d​a​r​z​e​n​i​e​-​h​i​s​t​o​r​y​c​z​n​e​-​r​o​ku/