30 kwietnia 2018

Ankieta on‐​line „Badanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek województwa
świętokrzyskiego

Działając na podstawie art. 51 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017 r., poz. 59) zwracam się z prośbą o udział w badaniu potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
i wypełnienie zamieszczonej niżej anonimowej ankiety on‐​line „Badanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2018”. Arkusz będzie dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach
do dnia 20 maja 2018 r.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Ankieta on‐​line