30 kwietnia 2018

II Rowerowy Rajd Gwiaździsty do Piekoszowa

Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza do udziału w II Rowerowym Rajdzie Gwiaździstym, który odbędzie się 24 maja 2018 r. Rajd ma formułę zlotu gwiaździstego tzn., że uczestnicy startują z różnych miejscowości i zdążają do wspólnej mety, która w tym roku zlokalizowana będzie przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie. Planowany czas przybycia wszystkich grup rowerowych do Piekoszowa o godzinie 12.00. Na mecie rajdu dla uczestników przewidziano ciepły posiłek oraz konkursy z nagrodami.

Podobnie jak w roku ubiegłym dla grup szkolnych z miasta Kielce, organizowany jest wspólny przejazd. Zbiórka o godzinie 9.30 przed Urzędem Wojewódzkim (wyjazd o godz. 10.00). Długość trasy z Kielc do Piekoszowa, to około 20 km.

Dla uczestników z innych miejscowości przebieg tras rajdu, ich długość i czas przebycia opracowują kierownicy poszczególnych grup szkolnych i zgłaszają je do Kuratorium Oświaty.

Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w rajdzie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 18 maja na adres pawel.boron@kuratorium.kielce.pl.

Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej oraz propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Rajd organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Gminą Piekoszów, Zespołem Placówek Oświatowych w Piekoszowie, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach i Komendą Miejską Policji w Kielcach.

Szkoły, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w rajdzie zachęcamy do włączenia się do akcji pn. Świętokrzyski Dzień Roweru poprzez organizację 24 maja, wycieczek i rowerowych konkursów sprawnościowych na swoim terenie. Zachęcamy również uczniów i nauczycieli do korzystania z roweru podczas dojazdów do szkoły.

Szkoły, które zorganizują własne akcje, proszone są o przesłanie właściwego formularza do 18 maja na adres pawel.boron@kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z przebiegu akcji należy przesłać pod ten sam adres do 29 maja.

Załączniki

Regulamin II Rowerowego Rajdu Gwiaździstego
Data: 2018-04-27, typ pliku: PDF, rozmiar: 165 KB
Zgłoszenie udziału rajdzie do Piekoszowa
Data: 2018-04-27, typ pliku: DOCX, rozmiar: 13 KB
Sprawozdanie z przebiegu szkolnego wydarzenia - akcja ŚDR
Data: 2018-04-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 13 KB