27 kwietnia 2018

Bezpłatne 3‐​dniowe szkoły letnie dla uczniów pt. „Ssaki morskie – nauka i edukacja”

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi rekrutację do Szkoły Letniej pn. „Ssaki morskie – nauka i edukacja”.

Szkoła Letnia jest całkowicie bezpłatna i przeznaczona dla uczniów wieku 10–18 lat. Organizatorzy zapewniają nieodpłatnie: zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie. Refundują również koszty podróży. Szkoła Letnia odbędzie się w trzech terminach 4–6 czerwca 2018 r., 7–9 czerwca 2018 r. oraz 11–13 czerwca 2018 r. O przyjęciu decyduje uzasadnienie chęci udziału w Szkole Letniej. Zgłoszenia można przesyłać do 6 maja 2018 r. W ramach trzech turnusów Szkoły Letniej planuje się przeszkolić 60 uczniów wraz z ich opiekunami‐​nauczycielami.

Celem szkoły letniej jest zainteresowanie uczestników naukami ścisłymi poprzez przybliżenie im wiedzy o ssakach morskich.

Uczestnicy zdobywają wiedzę o biologii i ekologii fok, morświnów i innych waleni ze szczególnym uwzględnieniem wpływu człowieka na środowisko naturalne.

W ramach warsztatów poruszone zostaną następujące tematy:

  • Biologia ssaków morskich
  • Przystosowania do życia w morzu
  • Hałas podwodny
  • Ssaki morskie i ich interakcje z rybołówstwem
  • Plastik w morzu
  • Zanieczyszczenia chemiczne

Więcej informacji na temat szkoły letniej oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się na stronie: http://​www​.frug​.ug​.edu​.pl/​p​l​/​p​r​o​j​e​k​t​y​/​p​r​o​j​e​k​t​y​-​r​e​a​l​i​z​o​w​a​n​e​/​h​o​r​y​z​o​n​t​2​0​20/

Szkoła Letnia organizowana jest w ramach międzynarodowego projektu pt. „Using marine mammals for making science educaon and science careers aracve for young people – MARINE MAMMALS”, który otrzymał finansowanie ze środków programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020.