26 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na współczesne potrzeby dziecka”

W ramach obchodów 50‐​lecia Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego, Świętokrzyski Oddział OMEP zaprasza dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w konferencji: „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na współczesne potrzeby dziecka”.

Konferencja odbędzie się  17 maja 2018 r.w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 12

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 maja 2018 r.

Rejestracji należy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy na stronie http://​konferencja​.edu​.boo​.pl/​o​m​ep/

Liczba uczestników konferencji ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji

10.15–11.00 Rejestracja uczestników

11.00–11.20 Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników:
Małgorzata Turczyńska, Prezes Świętokrzyskiego Oddziału PK OMEP

11.20–13.50 Sesja plenarna:

 • Historia Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP w Polsce: dr Ewa Lewandowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, wiceprezes PK OMEP
 • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – edukacją dla przyszłości 50‐​cio lecie działalności Polskiego Komitetu OMEP, – dr Ewa Lewandowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, wiceprezes Polskiego Komitetu OMEP
 • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – Umysły przyszłości: – dr Aldona Kopik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, wiceprezes Świętokrzyskiego Oddziału PK OMEP, WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Total Physical Response – skuteczny sposób nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym: – mgr Paulina Dębiec,
 • Muzyka jako jeden z czynników wszechstronnego rozwoju dziecka, – mgr Małgorzata Czechowicz,
 • Neurodydaktyka – Uczę się ja, uczy się mój mózg: – mgr Renata Konefał, Trener Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.

13.50 -14.15 Przerwa kawowa

14.15–15.45 Warsztatyz podziałem na dwie tury: (od 14.15 do 15.00 oraz od 15.00 do 15.45)

Dwa warsztaty do wyboru:

 • Leśne przedszkola kilka refleksji o wychowaniu w lesie, gdzie każdy dzień to nowa przygoda,
  Alicja Misiak, dyrektor Przedszkola nr 8 w Staszowie
 • Kosmiczne programowanie w edukacji wczesnoszkolnej, Beata Żońca, Trener
 • Edukacja przez ruch Ewa Rusinek, Oddział Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu,
 • Let’s move! Ruszajmy się! Ruch w nauce języka angielskiego, mgr Paulina Dębiec,
 • Muzyka jako pomoc w pracy nauczyciela, mgr Małgorzata Czechowicz,

15.45–16.00 Zakończenie konferencji: podsumowanie, wręczenie certyfikatów uczestnictwa.