26 kwietnia 2018

Konkurs „Ekobezpieczni”

Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz Bank Zachodni WBK zapraszają do udziału w konkursie „Ekobezpieczni” organizowanego w w ramach projektu „Jak Jeździsz”.

Od 2015 r. Bank Zachodni WBK realizuje projekt „Jak Jeździsz”, który m.in. przypomina i systematyzuje wiedzę w zakresie bezpiecznego i przepisowego poruszania się pojazdami. Uczy jak reagować w sytuacjach niespodziewanych zdarzeń drogowych z udziałem zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu.

Celem organizowanego w tym roku konkursu dla uczniów jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na potrzebę poszerzania wiedzy o prawidłowym zachowaniu na drodze oraz wpływie, jaki wywieramy na środowisko i lokalną społeczność.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas I – III. W konkursie filmowym wziąć udział mogą uczniowie starszych klas szkół podstawowych IV – VI.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. W ramach konkursu plastycznego, w zwycięskiej szkole stanie mobilne miasteczko ruchu drogowego. Nagrodą główną w konkursie filmowym jest pełen edukacyjnych atrakcji dzień z projektem Jak Jeździsz i ambasadorem akcji – Kubą Giermaziakiem zorganizowany na terenie placówki. Autorzy najlepszych prac otrzymają przydatne i proekologiczne akcesoria, a uczestnicy konkursu zeszyty ze wskazówkami, jak bezpiecznie i z poszanowaniem środowiska pokonać drogę do szkoły.

Zgłoszenia w konkursie należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie www​.jakjezdzisz​.pl/​e​k​o​b​e​z​p​i​e​c​zni do 15 maja 2018 roku.

Miedzy 18 maja a 17 czerwca internauci będą głosowali na najbardziej kreatywne prace.

Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 21 czerwca 2018 roku.

Więcej informacji o akcji znajduje się na oficjalnej stronie: www​.jakjezdzisz​.pl/​e​k​o​b​e​z​p​i​e​c​zni