25 kwietnia 2018

„Papież Słowianin”- IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły‐ Jana Pawła II – informacja o eliminacjach ogólnopolskich

Ogólnopolska Komisja Konkursowa IX edycji Konkursu „ Papież Słowianin”, zgodnie z § 12 regulaminu konkursu do ogólnopolskiego finału zakwalifikowała dwie uczennice z województwa świętokrzyskiego:

1. Julia Błajszczak – Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej.
2. Magdalena Koral – Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej.

Eliminacje ogólnopolskie IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II Papież Słowianin, odbędą się w dniu 18 maja 2018 r., ul. św. Stanisława Kostki 14, 90–001 Łódź.

Szczegóły programu znajdują się w załączniku.

Załączniki

Konkurs Papież Słowianin‐ zaproszenie
Data: 2018‐​04‐​25, rozmiar: 179 KB