24 kwietnia 2018

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – Panele tematyczne

Uprzejmie informujemy, że tegoroczne Świętokrzyskie Dni Profilaktyki odbywają się pod hasłem: „Rodzina w 100-lecie niepodległości”. Punktem kulminacyjnym będzie rozpoczynająca się 15 maja o godz. 10.00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim konferencja naukowa pt: „Z rodziną ku niepodległości Polski”.

W ramach konferencji odbędą się również równoległe panele tematyczne o charakterze seminariów instruktażowych.

Panel I – „Jak uniknąć błędów w prowadzeniu Niebieskich Kart? Funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie gminy”.

Szczegółowy zakres tematyczny:

 1. Wyniki kontroli prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w samorządach gminnych (Prowadzący: Anna Korcipa – inspektor wojewódzki Świętokrzyski Urząd
  Wojewódzki).
 2. Realizacja procedury Niebieskie Karty przez funkcjonariuszy Policji (asp. szt. Paweł Sieczkowski – Komenda Wojewódzka Policji).
 3. Współpraca Kuratora sądowego z zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi (Zastępca Kuratora Okręgowego Bożena Kępkowska – Sąd Okręgowy w Kielcach).
 4. Budowa systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie (Grzegorz Trapcia – st. Inspektor wojewódzki Świętokrzyski Urząd Wojewódzki).
 5. Praktyczna realizacja procedury „Niebieskie Karty” – trudne momenty (Grażyna Pisarczyk – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie).
 6. „Oddziaływania resocjalizacyjne w zakresie integracji rodzin realizowane przez Areszt Śledczy w Kielcach” (pracownik Aresztu Śledczego).
 7. „Oddziaływania resocjalizacyjne wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w związku z popełnieniem przestępstw z użyciem przemocy” (pracownik Aresztu Śledczego).

Panel pierwszy przeznaczony jest głównie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a także policjantów, nauczycieli i pracowników służby zdrowia.

Panel II – „Nowe Substancje Psychoaktywne – Dopalacze jako narkotyki XXI wieku”- prowadzenie: Paweł Pociecha i Łukasz Niewczas, przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Szczegółowy zakres tematyczny:

 1. Co to są „Nowe Substancje Psychoaktywne” (w Polsce „Dopalacze”) Charakterystyka i skład chemiczny.
 2. Zmiany wzorców przyjmowania substancji psychoaktywnych.
 3. Różnice między Dopalaczami a narkotykami. Podział klasycznych narkotyków i Nowych Narkotyków.
 4. Zagrożenia związane z oddziaływaniem na człowieka. Możliwe formy pomocy medycznej i psychoterapeutycznej. (Mechanizmy zgonów).
 5. Statystyka zatruć i używania Nowych Substancji Psychoaktywnych w woj. świętokrzyskim na tle całego kraju.
 6. Aspekty prawne pracy z uzależnionymi i sięgającymi.

Panel ten adresowany jest do nauczycieli, profilaktyków, terapeutów uzależnień, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjantów, służby zdrowia.

Uczestnictwo w seminariach instruktażowych zostanie potwierdzone stosownym certyfikatem. Ze względów organizacyjnych prosimy Państwa o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w panelach na formularzu zgłoszeniowym (załącznik). Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać drogą elektroniczną do 26 kwietnia br. na adres e-mail: 
wps00@kielce.uw.gov.pl, faxem: 41 342 13 72, bądź e-pPUAPem na adres Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

Załączniki