9 listopada 2006

Dyskusja na temat agresji w szkole, przemocy i obojętności

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sawickiej oraz Gimnazjum Nr 23 w Kielcach, na godzinach do dyspozycji wychowawcy odbyła się dyskusja na temat agresji w szkole, przemocy i obojętności.

Uczniowie liceum z klasy IIIg o profilu humanistyczno-artystycznym poruszeni nieszczęściem Ani z Gdańska i brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony rówieśników z najbliższego otoczenia, postanowili zorganizować pod opieką wychowawcy p. Jadwigi Kuchinki dla uczniów gimnazjum forum dyskusyjne połączone z warsztatami na temat: „Źródła agresji i sposoby jej zapobiegania”. Autorem scenariusza warsztatów był uczeń tej klasy – Wojciech Wychowaniec. Zajęcia odbyły się w dniu 2 listopada 2006 r. w klasach trzecich Gimnazjum Nr 23 w Kielcach.

W przeprowadzeniu forum pomagały trzyosobowe grupy uczniów klasy III g. Warsztaty polegały na dyskusji popartej metodami aktywizującymi, które pomogły gimnazjalistom wypowiedzieć się na poruszany temat, podzielić się własnymi obserwacjami oraz wypracować sposoby przeciwdziałania szeroko pojętej agresji.

Uczniowie gimnazjum uznali pomysł prowadzenia forum i warsztatów przez starszych kolegów za trafny, gdyż łączy ich nie tylko wspólna szkoła, ale również wiek, podobny stosunek do otaczającej rzeczywistości i spraw związanych z okresem dojrzewania.

Wypowiedzi gimnazjalistów podsumowane zostały wnioskami, w których biorący udział akcentowali bezwzględną konieczność zapobiegania przemocy. Wszyscy również byli zdania, iż obojętność stanowi przyzwolenie na zło, z którym należy w każdej sytuacji walczyć.

Zobacz: zdjęcia z forum dyskusyjnego.