20 kwietnia 2018

Szkolenie ORE: „Stosunki polsko-​ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja „Wisła”

Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości WRKSO ORE zaprasza na szkolenie „Stosunki polsko – ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja „Wisła” w dniach 23 – 25 kwietnia 2018.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77. Przeznaczone jest dla nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych d/​s historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczycieli historii i WOS wszystkich typów szkół.

ORE zapewnia nieodpłatnie wyżywienie oraz noclegi. ORE nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ORE https://​szkolenia​.ore​.edu​.pl/​R​e​j​e​s​t​r​a​c​j​a​S​z​k​o​l​e​n​i​e​/​3​777