20 kwietnia 2018

Kampania społeczna „Policjanci w służbie Niepodległej 1919 -2018”

Szanowni Państwo

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego kampanię społeczną pod nazwą „Policjanci w służbie Niepodległej 1919 – 2018”, którą honorowym patronatem objęli Komendant Główny Policji i Wojewoda Świętokrzyski. Główne cele ww. przedsięwzięcia to upowszechnienie wiedzy na temat historii Policji poprzez podkreślenie jej roli w kształtowaniu postaw patriotycznych oraz budowanie etosu służby opartego na autorytetach historycznych, takich jak patron świętokrzyskiej Policji
mjr Jan Piwnik „Ponury”. Mając na uwadze edukacyjny charakter wydarzenia zapraszam Państwa do udziału
w poniższych wydarzeniach:
– 27 kwietnia 2018 r. godz.11. 00 – 12.30 – sala narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12, warsztaty edukacyjne „OKM 1940 – Ostaszków – Kalinin – Miednoje”, których celem jest prezentacja etosu służby funkcjonariuszy Policji
Państwowej w II RP. Warsztaty odbywają się w trzech panelach edukacyjnych:
I – historia Policji 1919-1939,
II – OKM – 1940,
III – prezentacja umundurowania.
– 27 kwietnia 2018 r. godz. 13.00 – 14.10 Mała Scena – Kieleckie Centrum.
Kultury – spektakl „SŁUŻBA” w wykonaniu aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej w Warszawie
Jednocześnie informuję, że osobą wyznaczoną do kontaktów jest specjalista funduszy pomocowych w Wydziale Komunikacji Społecznej i Prezydialnym KWP w Kielcach p. Elżbieta Pryciak (tel. 41 349 20 84, e – mail: elzbieta.pryciak@ki.policja.gov.pl).

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik