18 kwietnia 2018

Informator o zawodach na rok szkolny 2018/2019 „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Dyrektorzy gimnazjów oraz szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi województwa świętokrzyskiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach przygotowało informator o zawodach na rok szkolny 2018/2019 „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Broszura informacyjna w nakładzie 5000 egzemplarzy została rozprowadzona do szkół i placówek w celu ułatwienia młodzieży wyboru kierunku dalszego kształcenia w szkołach branżowych i technikach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki