18 kwietnia 2018

Konkurs fotograficzny „Policjanci w służbie Niepodległej – szlakiem mjr Jana Piwnika „Ponurego”

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Szlakiem mjr. Jana Piwnika «Ponurego»”.

Głównym celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat historii Policji i upamiętnienie miejsc historycznie związanych z losami policjantów, ze szczególnym uwzględnieniem patrona świętokrzyskiej Policji – mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. Uczestnicy konkursu będą mogli nadsyłać prace (fotografie) w następujących obszarach tematycznych:

  • Szlakiem patrona świętokrzyskiej Policji – mjr Jan Piwnik „Ponury”- życie i pamięć.
  • Udział Policji świętokrzyskiej w uroczystych obchodach świąt państwowych i rocznic.
  • Służba i pamięć – reportaż fotograficzny z miejsc upamiętnień, izb tradycji i muzeów.

Prace konkursowe przyjmowane będą do 18 maja 2018 r.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.swietokrzyska.policja.gov.pl

Osoba do kontaktu: Elżbieta Pryciak, tel. 413492084, mail: elzbieta.pryciak@ki.policja.gov.pl

Konkurs stanowi element edukacyjny kampanii społecznej „Policjanci w służbie Niepodległej 1919 -2018”.