16 kwietnia 2018

VI Konferencja Naukowo-​Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”

9 maja 2018 r. odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT VI Konferencja Naukowo-​Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”. Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem: „Teraźniejszość i przyszłość wychowania technicznego w polskim systemie edukacyjnym”

Dynamiczny rozwój techniki, mającej wpływ na wszystkie dziedziny życia, powoduje konieczność przygotowania młodego pokolenia do życia w pełnym techniki świecie. Misją systemu wychowania technicznego w Polsce powinno być dostarczanie wiedzy i kształtowanie świadomości technicznej, umożliwiającej sprawne, bezpieczne i twórcze funkcjonowanie człowieka w dobie cyfryzacji, a także przeciwdziałanie zjawiskom analfabetyzmu i wandalizmu technicznego. Ważną sprawą jest także inspirowanie, promowanie i wspieranie innowacyjności, wynalazczości oraz twórczości technicznej.

Organizowana przez nas wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego już VI konferencja z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe” jest jednym z przedsięwzięć, które realizujemy, aby dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy, zadbać o nowoczesne programy nauczania, podwyższyć jakość kształcenia zawodowego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: https://​enot​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​i​t​e​m​/​1​2​2​6​-​v​i​-​k​o​n​f​e​r​e​n​c​j​a​-​l​a​c​z​y​-​n​a​s​-​k​s​z​t​a​l​c​e​n​i​e​-​z​a​w​o​d​owe