24 kwietnia 2018

VI Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w imieniu Prezydenta Miasta Kielce zwraca
się z prośbą o zaproszenie szkół z terenu miasta Kielce na VI Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się w dniach 7–8 maja br. w Kieleckim Centrum Kultury.

Dnia 8 maja 2018 r. zostaną zaprezentowane występy artystyczne i spektakle skierowane do
widowni dzieci szkolnych. W związku z tym zainteresowane szkoły zapraszamy do zgłaszania swojej obecności w tym terminie.

Przegląd ten jest imprezą otwartą i bezpłatną dla wszystkich zainteresowanych. Jego celem jest zaprezentowanie działalności kieleckich placówek wsparcia dziennego, które są ważnym elementem lokalnego systemu wspierania rodziny. Poprzez różnorodne zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą, ww. placówki służą pomocą edukacyjną, organizują czas wolny oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia swoich wychowanków.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w sprawie rezerwacji miejsc na widowni Kieleckiego Centrum Kultury do dnia 02.05.2018 r.

Szczegółowe informacje: http://​www​.mopr​.kielce​.pl

Osoby do kontaktu:
1. Katarzyna Kowalewska
Zespół Profilaktyki Rodzinnej
Tel.41 331 35 41, kom. 600–588-658
2. Anna Jaros – Ryba
Dział Opieki i Wychowania MOPR Kielce
Tel. 515–988-857