13 kwietnia 2018

Wykaz przeprowadzanych konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikował wykaz przeprowadzanych konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Adres strony: