12 kwietnia 2018

Odbiór zaświadczeń dla finalistów konkursów przedmiotowych 2017/​2018

Zaświadczenia dla finalistów konkursów przedmiotowych 2017/​2018 odbiorą dyrektorzy szkół lub osoby imiennie upoważnione przez dyrektorów szkół (wzór upoważnienia do pobrania – Załącznik nr 1) w dniach od 18.04.2018 r. do 23.04.2018 r., w Kuratorium Oświaty w Kielcach, w pokoju nr 240, w godzinach od 7:30–15:30.

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przekazania finalistom swojej szkoły zaświadczeń oraz w terminie do 27.04.2018 r. dostarczenia do sekretariatu Kuratorium Oświaty w Kielcach lub wysłania przesyłką pocztową poleconą na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach zbiorczej listy potwierdzającej odbiór zaświadczeń (wzór listy do pobrania – Załącznik nr 2).

Informacja dodatkowa (dotyczy szkół delegujących przedstawicieli na uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/​2018 w Centrum Targowym Kielce przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach):

W dniu 17.04.2018 podczas uroczystości podsumowania konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/​2018 dyrektorom/​nauczycielom towarzyszącym laureatom będą przekazane zaświadczenia dla wszystkich uczniów danej szkoły będących finalistami konkursów przedmiotowych.

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2018‐​04‐​12, rozmiar: 51 KB
Załącznik nr 2
Data: 2018‐​04‐​12, rozmiar: 39 KB