10 kwietnia 2018

Informacja nt. szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 05 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się trzecie spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska z dniem 1 września 2017 r. Organizatorem szkolenia było Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W naradzie wzięło udział 57 dyrektorów. Szkolenie poświęcone było tematyce projektowania organizacji pracy szkoły lub placówki na rok szkolny 2018/2019 w świetle najnowszych przepisów prawa oświatowego. Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione przez Pana starszego wizytatora Wiesława Gruszkę.

W sprawie kolejnych szkoleń dla nowo powołanych dyrektorów proszę o kontakt z koordynatorami:

  • Wiesław Gruszka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, kierownik Oddziału w Ostrowcu Świętokrzyskim: wieslaw.gruszka@kuratorium.kielce.pl
    tel. (41) 343-38-53
  • Beata Niziołek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach: beata.niziolek@kuratorium.kielce.pl tel. (41) 342-18-49
  • Renata Jędrzejewska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach: renata.jedrzejewska@kuratorium.kielce.pl tel. (41) 342-18-49
  • Beata Gawęcka-Ajchel – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach: beata.gawecka@kuratorium.kielce.pl tel. (41) 342-16-42
  • Jacek Staromłyński – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach: jacek.staromlynski@kuratorium.kielce.pl tel. (41) 342-18-49