6 kwietnia 2018

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich”

Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Powiatowe Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Chęcinach zapraszają uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie  plastycznym „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich” organizowanego w ramach obchodów osiemdziesięciolecia istnienia PSSM w Chęcinach Filia nr 4 w Nowej Słupi.

Szczegółowe informacje: http://​www​.lagowgmina​.pl/​a​s​p​/​p​l​_​s​t​a​r​t​.​a​s​p​?​t​y​p​=​1​3​&​m​e​n​u​=​1​1​&​s​u​b​=​1​0​&​r​e​f​=​1​&​d​z​i​a​l​y​=​1​1​&​a​k​c​j​a​=​a​r​t​y​k​u​l​&​a​r​t​y​k​u​l​=​1​662