6 kwietnia 2018

6. Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, organizują w dniach 23 – 27 kwietnia 2018 r. kolejne – 6. Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych.

Główne cele szkolenia to: podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów o charakterze wojskowym, przygotowanie nauczycieli do organizowania i prowadzenia zajęć programowych z młodzieżą klas mundurowych, wskazanie nauczycielom właściwego przygotowania młodzieży klas mundurowych do odbywania służby wojskowej.

Szczegółowe informacje: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/szkolenia-fora-warsztaty-p/6-szkolenie-instruktorsko-metodyczne-dla-nauczycieli-klas-mundurowych-j2018-04-04/