6 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacyjny wymiar wymian szkolnych – szanse i wyzwania dla szkół”

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zaprasza na konferencję „Edukacyjny wymiar wymian szkolnych — szanse i wyzwania dla szkół”, która odbędzie się w dniach 10 – 12 czerwca 2018.

Do udziału w przedsięwzięciu organizator zaprasza organy prowadzące, dyrekcje szkół, przedstawicieli instytucji wspierających oraz podmioty działające w obszarze edukacji pozaformalnej, aby wspólnie szukać rozwiązań — w tym także strukturalnych — umożliwiających optymalne wykorzystanie w szkołach potencjału, jaki niosą ze sobą projekty wymian.

Szczegółowe informacje: http://krzyzowa.org.pl/index.php/pl/oferta-programowa/szkolenia/1491-qedukacyjny-wymiar-wymian-szkolnych-szanse-i-wyzwania-dla-szkoq-krzyowa-10–12062018-r