5 kwietnia 2018

Pakiet Edukacyjny promujący honorowe krwiodawstwo

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół
województwa świętokrzyskiego

Pragnę zachęcić do popularyzowania idei honorowego dawstwa krwi wśród uczniów z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”. W Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, można odbierać pakiety edukacyjne promujące honorowe oddawanie krwi, tj. zestaw materiałów poligraficznych i multimedialnych umożliwiający przeprowadzenie zajęć.

O przekazaniu materiałów decyduje kolejność zgłoszenia się po nie – liczba materiałów jest ograniczona.

Jednocześnie informuję, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oferuje przeprowadzenie prelekcji o tematyce krwiodawstwa i dawstwa szpiku w szkołach lub na terenie Centrum, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami działu Marketingu i Sprawozdawczości RCKiK w Kielcach, tel. 41 335-94-19 lub 20, 25, e-mail: promocja@rckik-kielce.com.pl

Materiały do odbioru:

  • Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1 (III piętro – pokój 321) 25-516 Kielce,
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 66 (pokój 221).

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik