28 marca 2018

Szkolenie dotyczące organizacji małych loterii fantowych

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach organizuje bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych dotyczące organizowania tzw. małych loterii fantowych.

Celem szkolenia jest przybliżenie warunków urządzania tzw. małych loterii fantowych organizowanych głównie przez jednostki nieposiadające osobowości prawnej (szkoła), określonych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia w siedzibie Izby w Kielcach, ul. Witosa 78. Początek o godzinie 10.00. W przedmiotowym szkoleniu może wziąć udział 20 osób (1 nauczyciel z jednej placówki).

Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza on-line. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja zakończona.

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 41 3405171.
Osoby do kontaktu: Dorota Herod (dorota.herod@mf.gov.pl) lub Renata Sikora.