27 marca 2018

VII wojewódzki konkurs „Katyń – Pamiętajmy”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie zaprasza uczniów w wieku 12–16 lat z województwa świętokrzyskiego do udziału w VII edycji konkursu  „Katyń – Pamiętajmy” pod hasłem „Tej nocy zgładzono Wolność W katyńskim lesie…”

Tematyka prac nawiązywać musi do hasła konkursu. Przesłaniem prac ma być ukazanie patriotyzmu               i poświęcenia za wolność Ojczyzny polskich żołnierzy i inteligencji oraz ich tragicznej śmierci w 1940 roku.

Szczegółowe informacje:  http://​pspklimontow​.pl/​2​0​1​8​/​0​3​/​2​1​/​z​a​p​r​o​s​z​e​n​i​e​-​d​o​-​u​d​z​i​a​l​u​-​w​-​v​i​i​-​w​o​j​e​w​o​d​z​k​i​m​-​k​o​n​k​u​r​s​i​e​-​k​a​t​y​n​-​p​a​m​i​e​t​a​j​my/