26 marca 2018

Wyniki Konkursu Filmowego „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 21 marca 2018 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się Gala finałowa Konkursu Filmowego „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”, organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Wojewodę Świętokrzyskiego we współpracy: ze Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A., Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Targami Kielce oraz TVP3
Kielce.

Do Konkursu zgłoszono 40 filmów z 31 szkół.

W Konkursie udział wzięło 71 uczniów – autorów filmów.

Na posiedzeniu zamkniętym w dniu 15 marca 2018 r. Komisja Konkursowa złożona
z przedstawicieli:

 • Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 • Wojewody Świętokrzyskiego,
 • Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.,
 • Targów Kielce,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Świętokrzyski,
 • TVP3 Kielce,

poddała ocenie 40 filmów biorąc pod uwagę:
1. pomysłowość, kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu,
2. nowatorstwo,
3. techniczne wykonanie filmu,
4. zrozumiały i ciekawy sposób ujęcia tematu,
5. czas trwania filmu,
6. wrażenie artystyczne.

Komisja przyznała wyróżnienia i wyłoniła laureatów Konkursu.

Finaliści Konkursu:

 

I miejsce
Imię i nazwisko  Nazwa szkoły – zawód  Tytuł filmu
Mateusz Basiński
Cyprian Kozak
Zespół Szkół im. St. Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa
7, 28-200 Staszów – w zawodzie technik informatyk
Cyberprzyszłość
Mateusz Borowiecki
Bartłomiej Czech
Zespół Szkół Informatycznych im. gen. J. Hauke Bosaka
1 w Kielcach, 25-217 Kielce – w zawodzie technik
informatyk
Technik
informatyk zawód
przyszłości
II miejsce
Julia Wolna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika,
Al. Mickiewicza 6; 28-100 Busko-Zdrój – w zawodzie
kucharz
Twoja
przyszłość, Twój
wybór
III miejsce
Małgorzata Podczasi
Damian Czerwiński
Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 45, 27-
400 Ostrowiec Świętokrzyski – w zawodzie technik
Zbuduj z nami
przyszłość
Wyróżnienia
Krystian Wesołowski
Paweł Ortyl
Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo,
ul. Rehabilitacyjna 1, 28-100 Busko-Zdrój – w zawodzie
technik informatyk
Programowanie
Robotów i
Arduino
Kamil Ocetek
Łukasz Ocetek
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy,
Barycz 64, 26-200 Końskie – w zawodzie kucharz
Dolce Vita
Dawor Olszewski
Tomasz Orkisz
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w
Staszowie, ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów – w zawodzie
technik informatyk
Kliknij w
przyszłość

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody pamiątkowe. Autorzy filmów wyróżnionych i laureaci Konkursu zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Fundatorami nagród rzeczowych dla uczestników Konkursu byli:

 • Świętokrzyski Kurator Oświaty,
 • Wojewoda Świętokrzyski,
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych filmów:

I miejsce – „Technik informatyk zawód przyszłości”

I miejsce – „Cyberprzyszłość”

II miejsce – „Twoja przyszłość, Twój wybór”

III miejsce – „Zbuduj z nami przyszłość”

Wyróżnienie – „Programowanie Robotów i Arduino”

Wyróżnienie – „Dolce Vita”

Wyróżnienie – „Kliknij w przyszłość”