23 marca 2018

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach zaprasza na warsztaty

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach zaprasza na bezpłatne warsztaty, szkolenia i spotkania międzynarodowe dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych.

Warsztaty „Papiery do kariery”:

  • uczą, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji,
  • pomagają poznać swoje słabe i mocne strony,
  • pokazują, w jaki sposób skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje.

Uczestnicy poznają dokumenty składające się na portfolio Europass. Między innymi są zaznajamiani z procesem pisania CV, czy listu motywacyjnego. Scenariusz warsztatów otrzymał pozytywną opinię doradcy metodycznego w zakresie doradztwa zawodowego Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Jest to kolejna edycja warsztatów, a co za tym idzie są one rozpoznawalne i doceniane w całej Polsce.

Tak jak pozostałe lekcje i warsztaty oferowane przez Eurodesk Polska „Papiery do kariery” mają dwie wersje: lekcyjną – 45-minutową, i warsztatową – 90-minutową (w przypadku dłuższej lekcji wymagany dostęp do sali komputerowej).

Planowany termin realizacji: marzec-czerwiec 2018 r.

Warsztaty skierowane są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Kontakt: Maciej Ziernik, tel. 503828797, mail: maciej.ziernik@gmail.com

Regionalne Centrum Wolontariatu w roku szkolnym 2017/2018 po raz kolejny realizuje projekt goszczenia wolontariuszy zagranicznych: (EVS) w ramach programu Erasmus+.

Piątka wolontariuszy: Samvel Kirakosyan z Armenii, Yuliia Tsyban z Ukrainy, Cristiano Fiore z Włoch oraz Asli Marasli i Cuma Sari z Turcji od września do czerwca odwiedzają przedszkola, szkoły, uczelnie i placówki kultury w Kielcach i regionie. Zadaniem wolontariuszy jest uczyć o swoich kulturach, zachęcać młodzież do mobilności europejskich, prowadzić animacje językowe, organizować gry i zabawy oraz wspierać codzienne działania instytucji o różnym profilu działania. Wolontariuszy można zaprosić na lekcje, zajęcia w świetlicach, spotkania dyskusyjne, wydarzenia specjalne. Instytucje nie ponoszą żadnych kosztów w związku z wizytą wolontariuszy zagranicznych.

Kontakt: Kamil Strząbała, tel. 796277032.