23 marca 2018

Zaproszenie do udziału w projekcie „Tworzenie programów nauczania”

W ramach projektu „Tworzenie programów nauczania” Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w zamówieniu publicznym na opracowanie autorskich koncepcji programów nauczania w zakresie następujących przedmiotów:

  • wychowanie przedszkolne
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła podstawowa
  • liceum/technikum zakres podstawowy
  • liceum/technikum zakres rozszerzony.
  • szkoła branżowa I stopnia
  • szkoła branżowa II stopnia

Dodatkowe informacje: