22 marca 2018

Dzień otwarty Punktów konsultacyjnych

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół, placówek
Nauczyciele, Rodzice

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2018 r. w ramach realizacji „Wojewódzkiego projektu wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej” w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego, w których funkcjonują Punkty konsultacyjne, zorganizowany zostanie „Dzień otwarty Punktów konsultacyjnych”.

Szczegółowy harmonogram  zadań zaplanowanych na ten dzień zamieszczony został poniżej.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z proponowaną ofertą i odwiedzenia szkół/placówek.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Dzień otwarty harmonogram działań
Data: 2018-03-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 151 KB