22 marca 2018

Promocja „Punktów konsultacyjnych” w czasie Giełdy szkół i uczelni wyższych

Panie, Panowie
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
w województwie świętokrzyskim

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniu 20 marca 2018 r. podczas Giełdy szkół i uczelni wyższych przeprowadzona została akcja promocyjna Punktów konsultacyjnych w województwie świętokrzyskim związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej.

Nauczyciele i specjaliści ze  Szkoły Podstawowej nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Kielcach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie udzielali zainteresowanym nauczycielom, rodzicom i uczniom porad i konsultacji związanych z edukacją włączającą.

Ponadto  szkołom  i placówkom przekazano publikacje, udostępnione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, dotyczące edukacji włączającej oraz  materiały promocyjne przygotowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Ulotka
Data: 2018-03-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 3 MB