22 marca 2018

Stare SIO. Projektowane podwyżki dla nauczycieli, a spis na 31 marca 2018

W związku z pojawiającymi się dosyć powszechnie pytaniami o kwestię wykazywania w starym SIO na 31 marca 2018 projektowanych podwyżek dla nauczycieli uprzejmie wyjaśniam, że projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy przewiduje wejście w życie przepisów o podwyżkach w dniu 1 kwietnia 2018 roku. Ponieważ dane o wynagrodzeniach nauczycieli w starym SIO wpisujemy wg stawek na marzec 2018, naturalną odpowiedzią na ww. wątpliwości jest stwierdzenie, że w starym SIO na 31 marca 2018 roku nie uwzględniamy żadnych podwyżek dla nauczycieli, które miałyby być naliczone na podstawie ww. rozporządzenia.