21 marca 2018

Materiały z konferencji „Edukacja dla zdrowia”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice

Nawiązując do konferencji „Edukacja dla zdrowia”, która miała miejsce w dniu 12 marca 2018 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, przekazuję materiały pokonferencyjne, które pozwolą wrócić do zagadnień poruszanych podczas spotkania. Materiały będą dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce: Szkoły i organy prowadzące – Szkoła Promująca Zdrowie.

Konferencja „Edukacja dla zdrowia” to pierwsze działanie podjęte w ramach podpisanego w dniu 20 lutego 2018 r. w Kielcach porozumienia pomiędzy Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty a Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym w województwie świętokrzyskim. W najbliższym czasie, w ramach porozumienia, planowane jest zorganizowanie cyklu spotkań z dyrektorami szkół i placówek poświęconych bezpieczeństwu dzieci i młodzieży podczas wakacji.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki