21 marca 2018

Konferencja „Matematyka pogranicza”

Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza na konferencję „Matematyka pogranicza”. W konferencji mogą wziąć udział nauczyciele nie tylko matematyki, nauczyciele akademiccy, historycy, architekci, muzycy, uczniowie i studenci.

Matematyka Pogranicza jest konferencją interdyscyplinarną popularyzująca zastosowania i obecność matematyki w różnych dziedzinach naszego życia i środowiska – architekturze, sztuce, przyrodzie, kosmosie, muzyce i wielu innych obszarach. Konferencja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców. Jej zadaniem jest łączenie środowisk po obu stronach wschodnich granic Polski i jednocześnie szukanie pomostu między matematyką i innymi dziedzinami. Konferencja Matematyka Pogranicza będzie pomostem dla wspólnych
rozmów i dzielenia się wiedzą wśród różnych środowisk, w szczególności nauczycieli i matematyków ze wschodniego pogranicza Polski.

Termin: 15-17 czerwca 2018 roku

Miejsce: Białystok, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku

Więcej szczegółów: http://mp.wi.pb.edu.pl