20 marca 2018

XI edycja „Wojewódzkiego przeglądu małych form teatralnych”

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach ogłaszają XI edycję „Wojewódzkiego przeglądu małych form teatralnych” na realizację sztuki teatralnej dotyczącej propagowania zasad bezpiecznego zachowania się na drogach, promowania zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień
i przemocy oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim.

Patronat nad przeglądem sprawuje Wojewoda Świętokrzyski.

Cele konkursu:

  • promowanie wśród dzieci odpowiedzialnych zachowań z wykorzystaniem form teatralnych,
  • propagowanie zasad bezpieczeństwa osobistego i w ruchu drogowym,
  • ukazanie destrukcyjnych skutków stosowania przemocy i cyberprzemocy oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
  • promowanie zdrowego stylu życia oraz ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez wspomagania się środkami psychoaktywnymi,
  • pobudzenie aktywności wychowawców i pedagogów z terenu woj. świętokrzyskiego na rzecz pracy twórczej z dziećmi,
  • integracja środowiska lokalnego w walce przeciwko negatywnym zjawiskom społecznym dotykającym młode pokolenie.

Uczestnicy:

  • uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego,
  • zespoły/grupy teatralne nie mogą liczyć więcej niż 8 osób.

Załączniki

REGULAMIN form teatralnych 2018
Data: 2018-03-20, rozmiar: 20 KB
Oświadczenie
Data: 2018-03-20, rozmiar: 25 KB
Karta zgłoszeniowa etap wojewódzki
Data: 2018-03-20, rozmiar: 14 KB
Karta zgłoszeniowa etap powiatowy
Data: 2018-03-20, rozmiar: 14 KB
Karta jurora
Data: 2018-03-20, rozmiar: 13 KB