19 marca 2018

Porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach, a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

19 marca zostało zawarte porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielcach reprezentowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika, a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i  krwiolecznictwa w Kielcach, reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Stalmasińskiego. Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz promowania honorowego dawstwa krwi i szpiku kostnego w środowisku szkolnym w województwie świętokrzyskim w zakresie:

  1. Planowania działań dotyczących promowania idei honorowego dawstwa krwi i szpiku kostnego.
  2. Doboru form, metod oraz tematyki podejmowanych działań.
  3. Wymiany informacji niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.